Mineral

Anima predstavlja savršenu sintezu između prirodnosti kamena i industrijskog karaktera betona, naizgled homogena krečnjačka površina, isprekidana teksturom sitnih kamenčića, govori o istančanom stilu savremenih prostora.

POVRŠINE
NATURALE

FORMATI

120×240 | 120×120 | 60×120 | 30×120 | 60×60 | 30×60 | 30×30 | 10×30

KARAKTERISTIKE

GALERIJA

MEDIJI