Nordik Wood Gold

Drvo
Nordik Wood Gold je efekat drveta inspirisan recikliranim materijalima. Zbog svojih prirodnih nesavršenosti i bogatstva detalja, ova ploča se može koristiti u najminimalnijim kontekstima za stvaranje tople i autentične atmosfere. Površina je puna detalja, uključujući kontrastne trodimenzionalne pukotine koje interpretiraju originalni materijal sa iznenađujućim realizmom.

FINA OBRADA

NATURAL

DEBLJINA

6mm | 12mm | 20mm

GALERIJA