Ceppo di Gre FullBody3D

Kamen
Ekskluzivna FULLBODY 3D tehnologija, zahvaljujući najsavremenijim sistemima za mešanje i presovanje keramičkih tela, grafički rekreira složenu strukturu kamenog materijala, ne samo na površini, već i u debljini, replicirajući vizuelni efekat onoga što je priroda stvarala tokom milenijuma. Kontinuitet između tela, površine i oštre ivice FULLBODY 3D velikih pločica takođe je pogodan za nameštaj, vizuelni efekat ostaje nepromenjen čak i nakon operacija sečenja, bušenja i završne obrade koje su potrebne za dobijanje gotovog proizvoda.

FINA OBRADA

NATURAL

DEBLJINA

12mm | 20mm

GALERIJA