Statuario Superior

Statuario Superior
Statuarni mermer je dragoceni prirodni kamen koji je karakterističan za oblast Carrara, u Italiji. Čistoća bele i dinamizam sivih vena stapaju se zajedno kako bi stvorili jednu od univerzalno poznatih i najcenjenijih karakteristika u svetu mermera.

FINA OBRADA

SOFT | LUX

DEBLJINA

6mm | 12mm | 20mm

GALERIJA